Aktualności z Technikum Akademickiego we Wrocławiu

Nowy Plan

Nowy plan
Od 18 stycznia 2021 będzie obowiązywał nowy plan.  Będzie on dostępny w Dzienniku elektronicznym.  Zajęcia realizowane są zdalnie.


Dla uczniów klas maturalnych nadal możliwe są stacjonarne konsultacje (z zachowaniem wcześniejszych zasad) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.


Ostateczny termin  składania  ostatecznych deklaracji maturalnych.


Przypominamy, że termin składania ostatecznych deklaracji i upływa 8 lutego 2021. Prosimy jednak nie zwlekać, znacznie utrudnia nam  to  przygotowanie zgłoszenia i sprawdzenie danych.


Informacja ta dotyczy również absolwentów. Prosimy o dostarczenie wypełnionych i podpisanych deklaracji do sekretariatu szkoły. Wydrukowane i wypełnione deklaracje maturalne (wraz z załącznikami takimi jak opinia/orzeczenie PPP, zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty zezwalające na ubieganie się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu) należy złożyć w sekretariacie szkoły.

deklaracja maturalna pdf

Egzamin Maturalny 2021

Zmiany w zakresie i przebiegu egzaminu w związku z pandemią.

zmiany na maturze
prezentacja
EM wymagania egzaminacyjne 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.